Персонал аутсорсингі

Бұл компаниялардың жұмыстарының, қызметтерінің немесе бизнес-функцияларының бөлігін оны жүзеге асыру үшін адами ресурстары жеткілікті болатын сыртқы провайдерге табыстау. Заманауи компаниялар  бизнес-процестерді оңтайландырудың жаңа тәсілдері мен әдістерін табуға ұмтылады және сондықтан аутсорсинг шартын жасайды, оған сай ZONT компаниясы тапсырыс беруші үшін жұмыстардың нақты көлемін орындау үшін қызметкерлерді ұсынады. Мұның өзінде  ZONT компаниясы жұмыстардың ең үздік тәсілмен орындалатындығына және білікті мамандарға жүктелетіндігіне кепілдіктер береді. Қазақстанда кадрлық саясат пен персоналға жұмсалатын шығындар құрылымын таңдауда ұтқырлықты сақтау үшін, ірі компаниялар ZONT компаниясының персонал аутсорсингін таңдайды.